Evolution?Components: Mar Jimenez Pons, Adrià Jimenez, Tània Gonzalo Blay, Rocío Quillahuaman Terrazas, Marta Mercader, Oscar Bajaña, Aleix López, Albert Gil, Victor Buendía, Helena Carrera
Tema

Evolució Humana

Títol (Concepte)

Evolution?

=Missatge=

Estem evolucionant cap en darrere? El nostre comportament amb el medi ambient és la resposta.


Imatges


Flashback: Imatges de la natura agradables i seguidament imatges desagradables de les conseqüències de la contaminació.
Gift de l’evolució cap en darrere de l’home pel seu comportament.

==Argument==

Un home actual corre per la platja i no recull una llauna del terra i un cavernícola que passa per allí també si recull la llauna. Contradicció de comportaments. L’home es qüestiona a sí mateix sobre el seu comportament.


Idea Bàsica


Qüestionar-nos sobre quin és més bèstia o quin se suposa que és el ésser evolucionat i més intel·ligent: una persona que no és responsable sobre el medi ambient del món on viu?
Evolució cap a endarrere.
En què hem convertit el nostre món?

Veu off

Música indicada per al moment.

Text
Sobreimposat


And then humans arrived...
(llavors, van arribar els humans I van fer tot allò que mostren les imatges.)

we turn this… into this other… (per explicar el que hem convertit el nostre món)

are we evolving? Or are we going back?
(la question sobre si estem evolucionant o estem retrocedint?)

humans, what are we doing? What are we doing with our planet?
(frase reflexiva)

Credits, IES Príncep de Viana.