​Tema: ONG i Ciència
Membres: Albert Barragan
Marc Eixarch
Cristina García
Cristina Romero
Albert Sabadell


TÍTOL: Introducció de la ciència al Tercer Món


INTRODUCCIÓ

Què és una ONG?

Una organització no governamental (ONG), és una organització privada independent de governs i organismes internacionals que no és creada pels estats. Les ONG usualment són organitzacions sense ànim de lucre que obtenen una porció dels seus recursos de fonts privades.

Què fa una ONG?

Poden actuar des de un nivell local fins a un d’internacional.
Són presents en temes relacionats amb ajuda humanitària, salut pública, investigació, desenvolupament econòmic, desenvolupament humà, cultura, drets humans, transferència tecnològica, ecologia...

No tenen intenció de canviar les accions dels estats o d’organismes internacionals en els seus corresponents països, la seva intenció és donar suport i ajudar a àrees en les quals no existeixen polítiques socials o econòmiques, o bé quan aquestes resulten no ser satisfactòries per alguns grups de la societat. També poden denunciar les infraccions dels governs, la corrupció i els abusos.

1er DESENVOLUPAMENT DEL TEMA

Enginyers Sense Fronteres és una organització no governamental que tracta de garantir l’accés universal als serveis bàsics, així com el canvi social i l’enfortiment de les poblacions. Sempre miren de respectar les característiques culturals i tècniques.
Aquí, utilitzant l’entrevista amb el grup d’INS, material audiovisual de la mateixa organització i recolzant-nos en el projecte “Projecte d’electrificació andí i energies renovables” desenvolupat per la mateixa ONG, observarem com la tecnologia, i per tant la ciència, ajuden a tenir un major qualitat de vida.

2on DESENVOLUPAMENT DEL TEMA

Entrevista amb el senyor Arcadi Oliveres. Amb la seva entrevista pretenem dilucidar de quina manera la ciència pot ajudar al tercer món mitjançant ONGs, com han de treballar, quins han els seus objectius primordials, decidir si el paper de la ONG ha de ser el del repartidor d’almoina o el de dinamitzador social, quin tipus de desenvolupament s’ha de promoure... etc.


CONLUSIONS


Anàlisi final de la informació extreta dels vídeos, en forma d’un parell de frases.


Comentaris MM

Veig que teniu clars els blocs però crec que es pot intentar que no quedin com blocs independents. Sinó que el conjunt del vídeo, es plantegi com la resposta a una pregunta a la qual cada bloc contribueix a respondre-la i això es reforça al final de tot del vídeo.

La pregunta ens ajuda a decidir el missatge del nostre reportatge, el que volem fer/transmetre/explicar. En el vostre cas no sé si podria ser: Les ONG poden mitjantçant la ciència millorar una societat? (o població... el que correspongui). Així enfocareu els testimonis i les explicacions en una direcció que a més ens resulta als espectadors interessant i que s'emmarca perfectament sota el lema "Què pot fer la ciència per a la societat?". Així jo faria que un de vosaltres al principi, com a periodista/reporter planteja als espectadors aquesta pregunta i al llarg del reportatge mira de donar-li resposta. D'aquesta manera acotareu les entrevistes i les informacions que us donin els vostres testimonis en aquest camí.

Vigileu en l'apartat "Conclusions" que no quedin conclusions com si fos un temari d'un llibre. A part del que es diu, on es dirà, amb què (potser amb algun objecte significatiu que ens ajudi...). Qui acomiada el vídeo, el periodista que al principi ha començat a plantejar el repte/pregunta podria ser encertat. Penseu-hi!

Crec que teniu un molt bon tema! Interessant i important.