Tema: El cervell i el comportament
Membres: Carolina López
Sara López
Cristina Samper
Adriana Vilches

Hola Míriam, moltes gràcies pels comentaris! Hem seguit els teus consells hem corretgit els punts del guió. Hem indicat més clarament l'estructura del guió, perque en les dues parts del video hi ha l'explicació científica, la qual serà introduida amb una veu en off a sobre de les imatges. El títol el decidirem el més aviat possible quan estiguem totes les integrants del grup.
Adeu i gràcies!!

TEMÀTICA: es troba dins del punt 7- Memòria i aprenentatge en els organimes, sistemes socials i artificials), dins del subapartat ''ciències del cervell, ment i comportament'''.

Introducció
Els científics han documentat una sorprenent col·lecció de diferències cerebrals, estructurals, químiques, genètiques, hormonals i funcionals entre homes i dones. Hem après que els homes i les dones reaccionen diferents davant d’una situació d’estrès o conflicte. Utilitzen diferents àrees i xarxes cerebrals per resoldre problemes, processar el llenguatge i per processar les mateixes emocions.

Primera situació

En un estudi de les diferències sexuals entre els cervells masculins i femenins, s’observà una situació en la qual un home i una dona conversaven. Les àrees sexuals del cervell masculí s’activaren immediatament; van veure una potencial cita sexual. Per contra, en el cervell femení no es van activar ja que la dona considerava que la situació era senzillament de dues persones que parlaven.
Vídeo part 1
S’enfoquen dos amics/ companys de classe xerrant tranquil·lament de les vacances de Nadal. L’escenari o bé és un parc, una cafeteria o una classe. Mentre conversen, la noia es mostra molt participativa en la conversa i molt riallera. El noi mira als pits a la noia, però aquesta no se n’adona. Ell ho fa un segon cop, aquesta vegada acompanyant la mirada amb un gest de desig. La noia s’enfada i se’n va, fen algun comentari de la situació que acaba de presenciar.
S’enfoca al noi, desconcertat ja que ell no sap que és el que ha pogut fer malament. S’ha de gravar l'escena i els actors seràn amics nostres o nosaltres mateixes.

EXPLICACIÓ CIENTÍFICA A LA PART 1 DEL VIDEO ( veu en off al video mentre surten les imatges)
El nucli hipotalàmic INAH3 de l’àrea preòptica mitja és en promig de 2’5 vegades més gran en els homes que en les dones. Aquest nucli és responsable del típic comportament sexual masculí. Conté més cèl·lules sensibles als andrògens, que són les hormones sexuals masculines, que qualsevol altra part del cervell. El 85% d’homes de vint a trenta anys tenen present assumptes relacionats amb el sexe amb més freqüència que les dones; els homes ho fan moltes més vegades al dia mentre que les dones ho fan una vegada, però en els dies fèrtils aquestes ho fan entre tres o quatre vegades al dia.

Segona situació

Quan es demana a una dona que pensi en alguna cosa trista generen més activitat en el cervell emocional que els homes. Això suggereix que les dones poden tenir reaccions emocionals més fortes davant els mateixos pensaments i records. Vegem-ne un exemple en el qual una parella deixa la seva relació per mutu acord, ja que la noia no se sentia escoltada i decideixen deixar la relació per que no s’entenen. La noia, afligida, immediatament truca a les seves amigues per parlar del tema, en canvi el noi generalment no necessitarà compartir el seu estat d’ànim amb una altre persona.

Vídeo part 2

Una parella asseguda en un sofà/llit / banc del carrer/ porta de l’ institut, deixant la seva relació. En la conversa, semblen estar d’acord, per tant, és una conversa tranquil·la i cap dels dos es mostra esverat. Es separen i cada un camina en una direcció.
Es divideix la pantalla on podem veure i comparar els dos comportaments. En l’espai on s’enfoca a la noia, surt ella amb les seves amigues en una habitació/cafeteria. Ella plora els hi explica com es sent. Les amigues la consolen. En l’altre part surt el noi i un parell d’amics. Li pregunten com està, el noi contesta que bé i que no es preocupin per ell. Acte seguit, un proposa d’anar a jugar un partit de futbol/ play3 i els demés el segueixen, somrient i fent gresca.S’ha de gravar l'escena i els actors seràn amics nostres o nosaltres mateixes .

EXPLICACIÓ CIENTÍFICA A LA PART 2 DEL VIDEO ( veu en off al video mentre surten les imatges)
El cos callós, que és el teixit a través del qual es comuniquen els dos hemisferis cerebrals, és més gran en les dones que en els homes. També és més gran la comissura interior, que és una connexió entre els hemisferis. Això podria explicar perquè les dones són més conscients de les seves pròpies emocions i les de les altres persones que els homes. Com que l’hemisferi dret és més sensible emocionalment li pot passar més informació a l’esquerre, que és el més analític i amb més talent lingüístic. Com que el cos callós és més gran permet que les emocions siguin més fàcilment incorporades a la parla i al pensament. La raó per la qual les dones tenen més connexions entre els hemisferis és perquè les dones tenen més teixit en la massa intermèdia, que connecta les dues meitats; les dones tenen un 30% més de connexions entre l’hemisferi dret i l’esquerre que l’home. Els homes arriben a dir fins a 7.000 paraules al dia mentre que les dones en diuen 20.000.
Conclusió
Aquests exemples són situacions quotidianes a les que no prestem gaire atenció, però que hi són i ens provoquen problemes i malentesos. Per exemple, en el primer experiment la noia es molestava amb el noi perquè ella pensava que la reacció d’ell no era l’adequada. Llavors, què pot fer la ciència, el coneixement de totes aquestes diferències, per tal de viure millor?
La ciència estudia i ens ajuda a comprendre que som diferents. Si no tenim consciència d’aquesta diferència mai ens entendrem i hi haurà conflictes. En el moment que entenguem que ser diferents no és ser ni pitjor ni millor que els altres, sinó que és un avantatge, els conflictes s’acabaran. Cal ser diferents per complementar-se.

Comentaris per Míriam Martí:

- Primer de tot, quin és el títol i en quina temàtica, de les 10 de l'ESOF, s'engloba?
- Em sembla molt interessant que combineu escenes quotidianes amb l'explicació científica, però quan parleu del que sortirà en el vídeo només anomeneu l'escena quotidiana. Jo us recomanaria que aquestes escenes vagin acompanyades de l'explicació científica, ja sigui perquè esteu in situ amb un científic/a que observa l'escena a una certa distància amb vosaltres i després la comenta. O bé perquè vosaltres com a periodistes ho expliqueu amb una veu en off a sobre de les imatges, o bé amb text a pantalla... Hi ha vàries solucions però d'una manera o altra heu de pensar com introduireu la part científica.
- Entenc que amb l'apartat del cos callós comenceu un nou bloc. Hauríeu de pensar, per seguir la mateixa estructura que amb els altres dos blocs, en una situació cotidiana que posi de manifest que la dona incorpora més fàcilment les emocions a la parla i el pensament.
- I el meu consell últim és que us animeu a gravar-ho en escenes vostres, no de pelis. Si ho feu amb pelis heu d'anar en compte perquè les bases diuen que si feu servir qualsevol arxiu, ha d'estar lliure de drets d'autor. A part que crec que pot ser més bona experiència fer-ho per vosaltres mateixos.
- Bona feina!